Bez motivace ani ránu aneb Co je to motivace?Udělat si ranní kávu, podrbat se na hlavě, dojít do obchodu, zhubnout, vystudovat vysokou školu – k tomu všemu a spoustě dalším činnostem potřebujeme nějakou motivaci. Představuje tedy jakousi hybnou sílu, zkrátka „to“ něco, co nás popohání a žene dál na cestě za vytyčeným cílem. Ať už jde o cokoliv, je to právě motivace, která nás nabudí (nebo taky naopak), abychom konali. V podstatě se bez ní neobejdeme a dennodenně ji využíváme.

Není motivace jako motivace

Na motivaci lze nahlížet různě, z odborného psychologického hlediska ji však známe ve čtyřech základních podobách: jako primární, sekundární, vnitřní a vnější.

  • Primární motivace: všechny vrozené biologické potřeby (hlad, žízeň, teplo atd.), známé jako instinkty, které se v průběhu života rozvíjejí s ohledem na podmiňování a další okolnosti
  • Sekundární motivace: vychází z primárního druhu a znamená naučené tendence chování, souvisí přímo s konkrétní osobností člověka
  • Vnitřní motivace: odvíjí se od vlastních tužeb a přání, k dosažení určitého cíle dochází na základě vlastního rozhodnutí, protože nás vzniklé výsledky uspokojují a celý proces je potěšením
  • Vnější motivace: určují ji a ovlivňují vnější faktory – pokud něco děláme pod hrozbou trestu či odměny, jsme motivování zvenku

Za všechno můžou motivy a potřeby

Hlavním zdrojem motivace, tedy jakousi příčinou jednání, jsou potřeby. Ty jsou považovány za hlavní motivy nejen jednání, ale celkového chování a prožívání. Obecnější pojem motiv je tedy pohnutkou, potřeba je jeho určitou formou (stejně jako například zájmy a ideály). Nutno také podotknout, že motivy nemusí být jen vědomé. Každý z nás má totiž nějaké potřeby, o kterých nevíme, ale přesto se je pokoušíme naplňovat. A co je považováno za nejdůležitější lidské potřeby? Mrkněte na Maslowovu pyramidu potřeb.

Motivace a motivy – Maslowova pyramida potřeb
Maslowova pyramida potřeb

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.